Legezko jakinarazpena

Legezko jakinarazpena

Unagok, Aralar 6 helbidea duenak, ez du bere gain hartuko www.unago.es webguneko informazioaren erabilera desegoki edo bidegabearen ondoriozko erantzukizunik.

Legean ezarritako mugekin, Unagok ez du bere gain hartzen bere interneteko orrietan dauden datu edo informazioen egiazkotasun, osotasun, eguneratze eta zehaztasun faltaren ondoriozko erantzukizunik.

Edukiak eta informazioa ez dira Unagorekin lotzen, eta ez dute inolako iritzi, aholku edo lege-aholkularitzarik ematen, informazio- eta dibulgazio-zerbitzua besterik ez baita.

Unagoren Interneteko orriak estekak (linkak) izan ditzake Unagok kontrolatu ezin dituen hirugarren orri batzuetara. Beraz, Unagok ezin du erantzukizunik hartu hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiagatik.

Eskualdatzeko, banatzeko, lagatzeko, erreproduzitzeko, biltegiratzeko edo komunikazio publiko osoa edo partziala egiteko, Unagoren berariazko baimena beharko da.

Era berean, Unagok webgunearen bidez eskaintzen dituen zerbitzu batzuetara sartzeko, datu pertsonal batzuk eman beharko ditu.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoan, ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu, formulario hauek betez, zure datu pertsonalak Unagoren fitxategietan sartuko direla eta tratatuko direla. Era berean, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak dituzula doan.

Hementxe gaude!

Aralar 6, bajo.

Aretxabaleta, 20550.

Gipuzkoa.

Hementxe gaude!

Aralar 6, bajo.

Aretxabaleta, 20550.

Gipuzkoa.

© Copyright Unago 2021. All rights reserved

© Copyright Unago 2021. All rights reserved