Pribatutasun politika

Datu pertsonalen babesa, DPBLGren arabera
Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen araudia aplikatuz, Unagok jakinarazten du web guneko formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak: datu horiek enpresaren zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen dira.
Datu pertsonalen bilketa eta tratamendu automatizatuaren helburua da merkataritza-harremanari eustea eta informazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-lanak eta gure enpresaren berezko beste jarduera batzuk egitea.
Datu horiek beharrezkoak diren erakundeei baino ez zaizkie lagako, arestian adierazitako helburua betetzeko helburu bakarrarekin.
Unagok behar diren neurriak hartzen ditu datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez.
Erabiltzaileak adierazten du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du, aldaketak Unagoko kideren bati jakinaraziz.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua:

Unagon, Web Gunearen bidez jasotako zure datu pertsonalak tratatuko ditugu, harremanetarako formularioa, honako helburu hauekin:
1. Eskainitako ondasunak eta zerbitzuak kontratatuz gero, kontratu-harremanari eusteko, bai eta zerbitzuaren kudeaketa, administrazioa, informazioa, prestazioa eta hobekuntza ere.
2. Formularioen bidez eskatutako informazioa bidaltzea
3. Unagoren eta sektorearen sustapenen eta/edo publizitatearen buletinak eta merkataritza-jakinarazpenak bidaltzea.
Gogorarazten dizugu edozein bidetatik eta edozein unetan egin diezaiokezula uko merkataritza-komunikazioak bidaltzeari, mezu elektroniko bat bidaliz edo Unagoko kideren batekin harremanetan jarriz.

Erregistro horien eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

Zenbat denborarako gordetzen dira bildutako datu pertsonalak?
Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, edo harreman horiek ezabatzeko eskatzen ez den bitartean, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak erator daitezkeen epean.

Legitimazioa:
Zure datuen tratamendua hura legitimatzen duten oinarri juridiko hauekin egiten da:
1. Informazioa eskatzea eta/edo Unagoren zerbitzuak kontratatzea; horren baldintzak eta baldintzak zure eskura jarriko dira beti, behin-behineko kontratazio bat egin aurretik.
2. Baimen askea, espezifikoa, informatua eta zalantzarik gabea, pribatutasun-politika honen berri ematen dizugun bitartean. Politika irakurri ondoren, ados bazaude, baiezko adierazpen edo ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako prestatutako lauki bat markatuta.

Zure datuak ematen ez badizkiguzu, edo oker edo osatu gabe egiten baduzu, ezin izango dizugu zure eskaerari erantzun, eta guztiz ezinezkoa izango da eskatutako informazioa ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

Hartzaileak:

Datuak ez zaizkio jakinaraziko sektorekoak ez diren hirugarrenei, legeak hala agintzen duenean izan ezik.

Zerbitzuen erabiltzaileek bildutako datuak

Erabiltzaileak partekatutako ostatu-zerbitzarietan datu pertsonalak dituzten fitxategiak sartzen baditu, Unagok ez du bere gain hartuko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra ez betetzearen erantzukizuna.

Jabetza intelektualaren eskubideak

Unago egile-eskubide guztien, jabetza intelektualaren eta industrialaren titularra da, baita webguneko edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia duten beste eskubide guztien titularra ere, bai eta hura ezartzeko behar diren programen eta lotutako informazioaren titularra ere.

Webguneko edukiak, osoak edo partzialak, ezin izango dira erreproduzitu, argitaratu eta/edo modu ez-hertsian erabili aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

Edukien jabetza intelektuala

Debekatuta dago jabetza intelektualari buruzko legeriaren aurka erabiltzea, honako hauek bereziki:

– Legeen aurkakoa den edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituen erabilera.
– Edozein eduki argitaratzea edo transmititzea, baldin eta eduki hori bortitza, lizuna, gehiegizkoa, legez kanpokoa, arrazazkoa, xenofoboa edo difamatzailea bada.
– Crack-ak, programa-serieen zenbakiak edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituen beste edozein eduki.
– Beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak biltzea eta/edo erabiltzea haien berariazko baimenik gabe edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan, xedatutakoa urratuz.
– Domeinuko posta-zerbitzaria eta posta elektronikoko helbideak erabiltzea nahi ez den posta masiboa bidaltzeko.
Erabiltzaileak erantzukizun osoa du bere webgunearen edukiari, transmititutako eta gordetako informazioari, hipertestu-estekei, hirugarrenen aldarrikapenei eta jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari buruzko legezko ekintzei dagokienez.

Erabiltzailea erantzule da indarrean dauden lege eta erregelamenduei dagokienez, bai eta online zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektronikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoaren mantentzearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten arauei dagokienez ere.

Erabiltzaileak kalte-ordaina emango dio Unagori, erantzukizuna erabiltzaileari egotz dakiokeen kausaren bati egozteak sortuko dituen gastuengatik, ordainsariak eta defentsa juridikoko gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

Bertako informazioa babestea
Unagok bere zerbitzarietan ostatatutako edukien segurtasun-kopiak egiten ditu, baina ez du bere gain hartzen erabiltzaileek datuak ustekabean galtzearen edo ezabatzearen erantzukizunik. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datu guztiak birjarriko dituztenik; izan ere, baliteke datu horiek ezabatu eta/edo aldatu izana azken segurtasun-kopiatik igarotako denbora-tartean.

Merkataritza-komunikazioak

ISBL aplikatuz. Baliteke Unagok publizitate- edo promozio-komunikazioak bidaltzea posta elektronikoz edo beste komunikabide elektroniko baliokide batez, baldin eta aldez aurretik eskatu ez badira edo hartzaileek berariaz baimendu ez badituzte.

Aldez aurretik kontratu-harremana duten erabiltzaileen kasuan, Unagok baimena du enpresaren produktuei edo zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, baldin eta hasiera batean bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak badira.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, Bezeroaren Arretarako kanalen bidez merkataritza-informazio gehiago ez helarazteko eskatu ahal izango du.

Hementxe gaude!

Aralar 6, bajo.

Aretxabaleta, 20550.

Gipuzkoa.

Hementxe gaude!

Aralar 6, bajo.

Aretxabaleta, 20550.

Gipuzkoa.

© Copyright Unago 2021. All rights reserved

© Copyright Unago 2021. All rights reserved